Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Az-Türkçe Bilinse. . . Yeter!

  • 27 Nisan 2018 Cuma


Anayasa’nın 120.maddesi şöyle:“Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.”
Anayasanın 121. Maddesinde ise şunlar yazıyor:“Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler (KHK) çıkarabilir.”Bu maddeleri anlamak için hukukçu olmaya gerek yok.Türkçeyi biraz bilmek ve okuduğunu anlamak yeterli bir kıstas…
Okuduk, anladık ve düşünüyoruz…MADDE 1.- 15 Temmuz 2016 sonrasında olağanüstü hal ilan edilmesi kitabına uyuyor muydu?Uyuyordu.Peki bugünün şartlarında “demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri” mevcut mu?Mevcut değil.
Mevcut olduğu ileri sürülürse bunun anlamı farklıdır.Demek ki o zaman, aradan geçen yaklaşık 2 yıl içinde FETÖ ile doğru dürüst mücadele edilmemiştir.Örneğin… Her nedense FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmamıştır.
MADDE 2.- Çıkartılan Kanun Hükmündeki Kararnameler’in her biri “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda” mıdır?Soruyoruz…Bu son derece önemli soruyu, söz konusu yetkileri tek başına, dilediği gibi kullanan AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı pek sayın Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz.Ve yanıtını gazetelerden aynen aktarıyoruz:Erdoğan konuşmasında iş dünyasına hitaben yaptığı toplantıda şunları söyledi: “Bu ülkenin OHAL ile idare edildiği dönemler şimdi bizim OHAL kararlarını uyguladığımız gibi cereyan etmiş dönemler değildi. Fabrikalar sürekli greve giderler çalışamaz hale gelirlerdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek istiyorum. Acaba şu anda bu 7. OHAL dahil bir tane fabrikada böyle bir grev söz konusu mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten en büyük bizim tutanağımız ne? OHAL. anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor ve şu süreç içerisinde Türkiye’de sanayi durmamıştır. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam etmiştir. Hiçbir zaman da bunları durdurmaları mümkün değildir…”
İşte Türkiye’nin içine sürüklendiği “İleri Demokrasi”nin özü ve esası budur.Şimdi ise, bu ileri demokrasinin “daha daha” geliştirileceği söylenmektedir.Hayır… İçinde yaşanılan şartlarda hukukçu olmak asla gerekmiyor.Az Türkçe bilinse, her şeyi anlamaya yeter.
@farukhaksal42www.haksal.av.trfarukhaksal@gmail.com