Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 345 Adet Akaryakıt Sayacının Ani Muayenesini Yaptı Tümü Uygun Çıktı


 İSTASYONLARI DENETİMDEN TEMİZ ÇIKTI Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Mayıs ayı içinde yaptığı çalışmaları Mayıs ayı içerisinde  Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği  (KÜSİ) kapsam

 Paylaş


İSTASYONLARI DENETİMDEN TEMİZ ÇIKTI
Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Mayıs ayı içinde yaptığı çalışmaları Mayıs ayı içerisinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda 1 adet Planlama Kurulu toplantısında anlattı.
Müdürlüğün yetkisinde olan Kuruluş İzinleri ve Belgelendirme İşlemleri konusunda verdiği bilgilerde” Mayıs ayı içerisinde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 22 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlenyip, 18 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılmış, 8 firmanın Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmiş, 66 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin “vizesi” yapılmış. 577 firmanın da yıllık işletme cetveli onaylanmış, ayrıca 207 adet firmanın işyeri, sanayi sicil kapsamında incelenmiş.
Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Çalışmaları kapsamında 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men´i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereği 3 işyerinde hizmet yeri denetimi yapılmış ve 1 işyerinin uygun olduğu, 2 işyerinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği, 57 adet ürün denetimi yapılmıştır. Bu denetimler neticesinde 54 ürünün uygun ve 3 ürünün uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, ay içerisinde akaryakıt istasyonları da denetlendi.
1944 adet Akaryakıt Sayacının ilk ve periyodik muayenesi yapılmış olup, Akaryakıt Sayaçlarının tümü damgalanmıştır. 322 adet LPG Sayacının ilk muayene ve periyodik muayenesi yapılmış olup, damgalama işlemi yapılmıştır.
13 adet LPG sayacının ani muayenesi yapılmış olup, uygun oldukları tespit edilmiştir. 8 adet LPG sayacının şikâyet muayenesi yapılmış olup, uygun oldukları tespit edilmiştir. 42 adet Tanker Sayacının muayenesi yapılmış olup, 2 adet Tanker Sayacının uygun olmadığı tespit edilerek 40 adedinin damgalama işlemi yapılmıştır.
2 adet Tanker Sayacının şikayet muayenesi yapılmış olup, 2 adet Tanker Sayacının uygun olduğu tespit edilmiştir.
20 adet Taksimetrenin ani denetimi yapılmış olup, uygun oldukları tespit edilmiştir.9 adet Tamir Ayar servisi ani olarak denetlenmiş ve uygun oldukları tespit edilmiştir. 4 adet Tamir Ayar servisi belgesi vizesi yapılmıştır. 2 adet Tartı Aletleri Muayene servisi personel yetki belgesi düzenlenmiştir.2 adet Takograf Servisi Belgesi vizesi yapılmıştır. 744 adet 2000 Kg altı Tartı aletinin ani muayenesi yapılmış olup, 45 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.
104 adet 2000 Kg üstü Tartı aletinin ilk ve periyodik muayenesi yapılmış olup, 1 adedinin uygun olmadığı tespit edilerek 103 adedinin damgalama işlemi yapılmıştır. 83 adet 2000 Kg üstü Tartı aletinin ani muayenesi yapılmış olup, 10 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Şikâyetli 286 adet su sayacı muayenesi yapılmış olup, 217 adedinin uygun olduğu, 69 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Şikâyetli 188 adet elektrik sayacı muayenesi yapılmış olup, 173 adedinin uygun olduğu 15 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 43 adet EPDK Marker denetimi yapılmıştır.
Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl müdürlüğü denetimlerde eksiklik bulunanlara toplam 146,751,00 TL ceza kesildi. 6948 S. Kanun kapsamında 1.046 TL idari para cezası uygulanmıştır. 3516 S. Kanun kapsamında 121.858 TL idari para cezası uygulanmıştır. 1705 S. Kanun kapsamında 2.098 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4703 S. Kanun kapsamında 21.749 TL idari para cezası uygulanmış.