Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Asıl suçlu diktatör değildir...

  • 19 Ocak 2018 Cuma


Hitler’in yapıp/ettikleri Hollywood filmlerinin beylik senaryolarına malzeme olarak arşivlendi.Acaba ne kadar ders alındı?Hitler bir diktatördü, kötü adamdı, gaddardı, falan…Ama aradan yıllar geçtikten sonra sorgulanan asıl şey, Alman halkının Hitler faşizmine direnmemesi, hatta yol vermesidir…Demokrasinin yok edilip faşizmin iktidara gelmesine karşı oluşan suskunluktur, teslimiyettir.Seçimle!.. Alman halkının oyları ile iktidara gelmiştir faşizm.Bugün Batı kültürü içinde ağır bir hakaret olarak algılanan faşizm sözcüğü, o günlerde elbirliği ile yaratılan ve sonra da hep birlikte boyun eğilen –neredeyse- bir kaderdi.Bilim adamları faşizmin ekonomik, sosyal, psikolojik nedenlerini… Ve bir ülkeyi faşizme götüren sürecin koşullarını araştıra dursunlar; sorunun merkezinde işte bu boyun eğiş vardır…Üstün ırk özlemini [ya da hayalini] onaylayan toplumun bilinçaltına sinmiş olan aşağılık kompleksi vardır…Kısa yoldan üç-beş hamasi söylemle tatmin edilmesi mümkün, ama tedavi edilmesi oldukça güç psikolojik bir zafiyettir bu…Akıl bu dünyanın kavranması içindir. Bilinç, aklın süzgecinden geçirilmiş kültür birikiminin deposudur.Düşüncelerimiz ve eylemlerimiz bu birikimin pusulasının gösterdiği yönde, her an yeniden sorgulanarak oluşmalı ve gelişmelidir.Olan biten her şeye evet mi, diyeceğiz; hayır mı?..Yüksek sesle bağıran siyaset bezirganlarına mı boyun eğeceğiz; yoksa soğukkanlı, bilim ve akla yaslanan sağduyuya mı omuz vereceğiz?İşte bu nitelikteki bir sorgulamanın süzgecinden geçmelidir, evet ve hayırlarımız…O’nun bunun, baskının-dayatmanın, aidiyet duygusunun, aile ya da mahalle baskısının, lidere teslimiyetin ve bu gibi ya da benzer/özdeş/ve saire etkenlerin dışında, bize ait bir düşüncenin ürünü olmalı vereceğimiz kararlar.Aksi halde ulusun vatandaşı değil; ümmetin alelade bir unsuru olur, orada kalırız.
@farukhaksal42www.haksal.av.trfarukhaksal@gmail.com