Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


“Ano Yemen’dir…”

  • 30 Kasım 2018 Cuma


Doğduğum kentteyim. Günlerden Cuma. Tam caddeden karşıya geçecektim ki, karşıdan sloganlar atıp yürüyen bir kalabalık gördüm. Merak ettim,bekledim. Dinsel amaçlı bir dernek, Yemen’deki iç savaşın sorumlusu gördükleri “Suud”u, İsrail’i, ABD’yi protesto ediyor.

Birden bir el, kolumdan tutup, beni yürüyüşçülerin içine çekti. Eczacı dostumdu, gülerek şunları söyledi:
-Bak, bir zamanlar biz “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diye bağırırken, bunlar “Komünistler Moskova’ya” diye karşı çıkıyorlardı. Nereden nereye geldik?
Bir bakıma doğru.
Ancak 1960-70’lerin solcuları, emperyalizmi sömürü/bağımlılık ekseni etrafında protesto ederken, şimdiki İslam aktivistleri-Yemen’de olduğu gibi- Müslüman kanı döktükleri nedeniyle lanetliyorlar, ABD ve İsrail’i.
Bir de dikkatimi çeken şu oldu: Gerek yürüyüş esnasında, gerekse yürüyüşün bitiminde yapılan konuşmalarda “emperyalizm” lafı hiç geçmedi.
Hep…
Kerbela Olayı’na kadar uzanan İslam dünyasındaki çatışmalardan yakınıldı.
Müslümanların birlik olması gerektiği defalarca yinelendi.
Yemen’deki özellikle çocuk ve kadınların maruz kaldığı vahşet vurgulandı.
Batılı emperyalist devletlerin “Arap Baharı”yla başlayan ve Ortadoğu’yu/İslam coğrafyasını yeniden “düzenlemek” amaçlı hamlesiyle Yemen’deki savaş arasında bağlantı kurulmadı.
Ortadoğu’da bunca kan ve gözyaşına neden olan çatışmaların temelinde, aralarında Rusya’nın hatta Çin’in de bulunduğu büyük devletlerin “nüfuz mücadelesi” olduğu anlatılmadı.
Yapılamazdı, çünkü Müslümanlar-genelde- emperyalizm olgusunu yeterince öne almıyorlar. Emperyalizmin; ekonomi-siyaset-savaş üçgeninde sömürüsünü gerçekleştirdiğini anlamak istemiyor; meseleleri “hilal-haç” çatışması ekseninde çözümlemeyi sürdürüyorlar. Özellikle Ortadoğu’daki olayları din/mezhep çatışması gözlüğüyle değerlendirmek bölgeyi savaş alanına çeviren emperyalist güçlere karşı bir sonuç almayı sağlamıyor. Tersine zarar veriyor. Çünkü emperyalist stratejilerde mezhep farklılıkları “bölücü
arçalayıcı” öğeler olarak yerini almakta ve uygulanmaktadır.
Emperyalizme bilimsel gözlükle bakmak gerekir. İslam dünyası, İslam coğrafyasındaki göz yaşını dindirmek, bir Müslüman’ın bir diğerinin kafasını “Allah ü Ekber!” nidasıyla kesmesine engel olmak istiyorsa, emperyalizmin ne olup ne olmadığı konusunda zihinlerin berrak olması ön şarttır.