Selma Erdal

Tüm Yazıları


Anadolu Çocukları

  • 02 Temmuz 2018 Pazartesi


Ülkenin Batısı'ndaki büyük kentlere göçenler; boynu bükük, yüreğe dokunan sözlerle, her zorda kalışlarında ya da yöresel kalıplarından çıkmasını beceremediklerinde ANADOLU ÇOCUĞU olarak tanımlayıp da kendilerini, işin içinden "kurnazca" çıkarlardı.Ve biz de bu kavramı; saflığın, bozulmamışlığın, duruluğun tanımlaması olarak değerlendirirdik.En başta İstanbul, ardından Bursa ve daha sonraları İzmir...Kurtlar sofrası olarak bilinir, işte bu "boynu bükük" Anadolu Çocukları bu kentlere geldiklerinde saflıklarını yitirirler diye beklenirdi.Oysa küçük kentsoylu ahlak değerlerinin egemen olduğu bu kentlerde; özellikle eğitim, kültür, bilgi, görgü gibi olgular yaşayanları belli değer yargıları ve kalıpları içinde biçimlendirirdi. Süper egoları izin vermezdi id'lerine, sürekli denetlerdi bu kentsoylu insanların; hayvansı yanını, sonucunda egoları, insana özgü tutum ve davranışlar sergilerdi.80'lerden sonra hızla değişen toplumsal yapımızda; küçük kentsoylular,değer yargılarından çok da uzaklaşmamış olsalar da...Şu Anadolu Çocukları; nasıl da değişdiler büyük bir hızla, ama saflıklarını, duruluklarını yitirmiş olarak...Yalnızca id'lerinin esiri olarak...Hayvanlar gibi içgüdüleriyle yaşayarak...Ne tinsel, ne de dinsel hiç bir değerler sıralamasında yer bulması olanaksız eylem ve söylemleriyle... Onlar için önemli olanlar sıralamasında;yalnızca yemek, içmek ve cinsellik için yaşamak, tıpkı hayvanlar gibi...Yalnızca içgüdüleriyle yaşamak...Akıl,izan, irade; onların tavırlarında nerede?...2 Temmuz 1993'de Sivas cehenneminde yanan, yakılan, ölümün kollarına savrulan canları anmak bile...Bundan böyle gereksiz, anlamsız ve belki de lüks...Her gün bir çocuk; kız ya da erkek, içgüdülerinin tutsağı olmuş vahşi yaratıkların cinayetleriyle can verdikçe...Sivas Cehennemi'nden daha beteri de varmış dedirtiyor bizlere ne yazık ki...

Son yıllarda sürekli yaşanan; çocuklara tecavüz ve cinayet vahşeti...Doktorlara göre genellikle teşhiş; kişilik bozukluğu...Neden;eğitimsizlik, tozumaya uğramış toplumsal yapının olumsuz dışsallıkları mı, henüz bulgular açıklanmadı.Tek çözüm;İdam mı?...
AB istedi diye;idam kaldırıldı... Ama AB bizi istemiyor. AB normlarına uymak adına,Türk halkının geleneksel yapısında bozulma, kirlenme...Ve özellikle de Amerikan içerikli tv yayınlarıyla; GDO'lu besinlerin yanısıra, kültürel emperyalizmle de modifiye edilmiş ucube bir toplumSivas'da yanan canlar bir yana; her gün yeni bir acıya, vahşete, katliama yanmak için hazırlıklı olun.Yeter!... Ey Türk Ulusu; titre ve kendine, kendi değerlerine dön, işte şimdi, hemen, bugün...AKP'li Bozdağ açıkladı;Çocuk tecavüzcüleri hadım edilecekmiş, yeni dönemde... Osmanlı haremi hadım harem ağalarının cariyelerle yaşadığı aşkları engelleyebildiler mi ki siz çocukları koruyacaksınız bu yöntemle...Tecavüz ve ölümleri;önceden engelleyebileceğiniz,çocuklara uzanan elleri kırabileceğiniz,bir yöntem geliştirebiliyor musunuz?...Ondan haber verin bizlere!...Hani düşünen insanları;potansiyal suçludan sayıp da atıyorsunuz ya kodeseTıpkısının aynısı;bu canilerin de bakın bir çaresine!...