reklam alanı

Almanlardan Başkan Atabay!a Destek


Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.​Deniz Ata­bay’a atı­lan ah­lak­sız if­ti­ra­la­ra, Didim’de ya­şa­yan Alman va­tan­daş­lar da tepki gös­ter­di. Ken­ti­miz­de ya­şa­yan Alman va­tan­daş­la­rı

 PaylaşDidim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.​Deniz Ata­bay’a atı­lan ah­lak­sız if­ti­ra­la­ra, Didim’de ya­şa­yan Alman va­tan­daş­lar da tepki gös­ter­di. Ken­ti­miz­de ya­şa­yan Alman va­tan­daş­la­rı­mız, Baş­kan Ata­bay’a des­tek amacı ile Didim Be­le­di­ye­si’ne ge­le­rek Ata­bay’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.
Atı­lan çir­kin ve ah­lak­sız if­ti­ra­la­rı kı­na­yan Alman va­tan­daş­lar, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.​Deniz Ata­bay’ın her zaman ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.​Deniz Ata­bay, des­tek­le­rin­den do­la­yı ken­ti­miz­de ya­şa­yan Alman va­tan­daş­la­ra te­şek­kür etti.