Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


“AKÇED’in Dışarıdan Yönetilmesine Katlanamam!”

  • 27 Eylül 2018 Perşembe


Akbük Kültür Çevre Derneği yaklaşık 11 yıl önce büyük bir umutla kuruldu.
Bu satırları karalayan kişi, derneğin kurucu üyesidir.
Amaçlanan ideal çevre değerlerinin korunması ve kültür çıtasının yükseltilmesi için emek harcanmasıydı.
AKÇED hiçbir siyasi amacın, makamın, hizbin ve çekişmenin tarafı olmayacaktı.
Nereden gelirse gelsin, hangi amaca hizmet ederse etsin –asla- arka bahçe olmayacaktı…
Tam bağımsız, son hücresine kadar özveri ile donatılmış aydınlık insanların merkezinde yer alacaktı.
Her türlü gelecek hırs ve hesaplarından arınmış sağduyu sahibi erdemli bir yönetim şeklinin egemen olduğu bir demokratik kitle örgütü olacaktı.
Evet… Sivil toplum kuruluşu değil, demokratik kitle örgütü olacaktı…
Ve bu iki kavramın ayrımını yapabilen bilinçli bir kadro tarafından yönetilecekti.
Ancak, gel zaman git zaman derelerin altından tanımını yapmakta zorlandığımız değişik renklerde sular aktı.
Ve öyle bir noktaya gelip dayanıldı ki, bu derneğin kurucusu olan kişi yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kaldı.
Bu zorunluluğun nedenlerini Akbük halkına ayrıntıları ile anlatmak bir sorumluluk işidir.
Ancak şimdilik sözünü ettiğimiz istifa dilekçesini birkaç satırla özetlemekle yetiniyoruz:

“Hiç yönetim kurulu toplantısı yapmadan, tüm eylemler ve etkinlikler için önceden karar almadan katımcı ve demokratik yönetim anlayışının üstü çizilerek, sürekli olarak eleştirdiğimiz “tek-adam” zihniyeti ile derneğin yönetilmesine de karşı olduğumu ve bu tavrın düzeltilmesi yönündeki mücadelede de yenik düştüğümü içtenlikle itiraf etmek durumundayım.
AKÇED her zaman bağımsız olmuştur. İnandırıcılığını ve uzun yıllar içinde edinmiş olduğu güveni bu duruş ve tutumuna borçludur. AKÇED hiçbir kurum ya da kişinin ya da siyasi hizbin ya da çekişmenin çerçevesi içine girmemiş, direktifleri altında çalışmamıştır. Bu önemli esasların içinde bulunduğumuz kısa süreçte onarılamayacak derecede zedelenmesinin sorumluluğunu bir yönetim kurulu üyesi olarak üstlenemeyeceğimden üzülerek [gerçekten derin bir üzüntü duyarak] yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalmış bulunuyorum.
Derneğin kurucu üyesi olarak sürdürdüğüm bu mücadeleden beni koparan kişileri bu eylemlerinin sorumluluğu ile baş başa bırakıyor; vicdan, sağduyu ve dürüstlüklerine hitap ettiğimi düşünüyorum.
Temennim AKÇED’in tekrar başlangıçtaki temel esaslara ve erdem yüklü ilkelere dönmesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle dernek yönetim kurulundan istifa ettiğimi beyan ederim.”

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com