Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


AKBÜK, ASKİ ve ATIKSU ÜCRETLERİ

  • 14 Ocak 2018 Pazar


Yerel yönetim birimlerinin varlık nedeni, hizmet üretmeleridir.

Halkın görevi ise, kendisine verilen hizmetin bedelini ödemektir.
Hizmetin ne olduğunu ve o hizmetin karşılığında ödenmesi gereken bedelin miktarını mevzuat belirler.
Örneğin ASKİ abonelerine su verir; bedelini alır.
Kullanılan kirli suyu geri alıp, götürür; onun da bedelini alır.
Vatandaş kendisine yasalar çerçevesinde verilen bu hizmetlerin bedelini, yine yasaların belirlediği miktar ve sürelerde ödemek zorundadır.
Geçmişte Akbük halkından yasalara aykırı olarak toplanmak istenen “su katılım payı” taleplerini halk ödemedi.
Mahkemeler talep yasalara aykırı, dedi.
Mahkemeye müracaat etmeyenlerin mağduriyetleri ise, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın araya girerek gösterdiği dik duruş ve ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün adalete saygılı yöneticilik anlayışı sonucu kökünden giderildi.
Aradan kısa bir zaman geçti…
ASKİ bu kez Akbük’de kaçak olarak kuyu suyu kullanan evlere “atıksu faturası” gönderdi.
Gönderilen fatura kuyu suyunun bedeli değil… Kullanılan artezyen suyundan arta kalan kirli suyun ASKİ tarafından geri alınması bedeliydi…
Kirli suların uzaklaştırma işi bir hizmet midir?
Evet hizmettir.
ASKİ, şebeke suyunu kullananlardan bu hizmetin bedelini tahsil etmekte midir?
Evet etmektedir.
Peki, kuyu suyunu bedelsiz kullanan Akbüklü vatandaş niçin [kaçak] kullandığı suyun uzaklaştırma bedelini ödememek için itiraz yolları aramaktadır?..
Vatandaş, haklarını bilen aydın bir kişi olmak zorundadır.
Vatandaş, kendisine verilen hizmetin bedelini “kaytarmadan” ödeme sorumluluğunu yüklenmiş bir kamusal bilinç taşımalıdır.
Hukuk, kişisel çıkarların sıradan bir aleti olarak kullanılmamalıdır.
Bir başka deyişle, kişisel çıkarlarımız ile kamu yararı arasındaki adil köprüyü kurmak zorundayız.
Bu adil dengeyi kuramıyorsak, işte o zaman kabile toplumu olmaktan kendimizi de ülkemizi de kurtaramayız…
Ve asla uygar dünyanın içinde demokratik ve sosyal hukuk devletinin bir ferdi olarak var olamayız.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com