Sedat Özkan

Tüm Yazıları


Afla Gelen Erken Erken Emeklilik

  • 06 Haziran 2018 Çarşamba


Afla Gelen Erken Erken Emeklilik
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı yasalaştı. Kanun; prim borcundan dolayı emekli olamayan, geçmişte sigortalılık sürelerini donduran Bağ-Kur’lulara da af imkanı sunuyor. . Geçmiş yıllarda çıkarılan af yasaları ile Bağ-Kur’luların prim borçları silinmişti. En son, 2015’te gerekli prim-gün sayısını doldurmasına rağmen geçmişteki borcundan dolayı emekli olamayan Tahminen bir milyonun üzerinde Bağ-Kurlu için düzenleme yapılmıştı. Buna göre borcu olanlara eski borçlarını dondurma, geçmişteki düzenlemelerle borçları ve sigortalılık sürelerini donduranlara da borçlarını ödeyerek bu süreleri emekliliğe saydırma hakkı tanınmıştı. Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanı’nın da onayladığı yeni kanun ise hem prim borcu olan Bağ-Kur’lularla bu borçlarını yapılandırma imkanı tanıyor hem de geçmişte sigorta sürelerini donduranlara yeni bir fırsat daha veriyor.
TEMMUZ SONUNA KADAR
yapılandırmadan Bağ-Kur’lular nasıl yaralanacak ? Önceki yapılandırmalar nedeniyle prim borcu olup ta sigortalılık süreleri durdurulmuş olan ve sigortalılıklarını yeniden canlandırmayan ) Bağ-Kur’lular, önümüzdeki iki ay içinde, temmuz ayının sonuna kadar , SGK’yamüraacat ederek durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarını hesaplatıp, yeniden yapılandırabilecek. Bu haktan yararlanacak olanların sigortalılık süreleri de durdurulmamış gibi değerlendirilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi durumunda durdurulan süreler, sigortalılık süresinden sayılacak. Yani, sigortalılık süresi durdurulmamış sayılacak. Eğer borç, süresinde ödenmezse, canlandırma işlemi geçerli sayılmayacak. Yeni kanundaki bu düzenleme , köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar da kapsayacak.
BORCUN YÜZE 90 SİLİNECEK
yapılandırılmadan yararlanacak olanların prim borçlarının yeni yasaya göre nasıl hesaplanacağına.yapılandırmada gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE ) değişim oranına göre borç yeniden hesaplanacak. Buradan da anlaşılacağı üzere borç miktarı ciddi oranda azalacak. Borç, istenirse taksitlendirilebilecek. Taksitlendirme de ise 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı tanınıyor; ayrıca isteyen, ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksite, yani 36 aya kadar ödeme yapılabilecek. Borcunu peşin ödeyen Bağ-Kur’luya ise özel bazı istisnalar tanınıyor. Örneğin, ilk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunun tamamını peşin ödeyenlerden, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan faizin % 90’nı silinecek. Borcun tamamı 2 taksitte ödenirse de Yİ-ÜFE tutarı üzerinden % 50 indirim yapılacak. Borçlar taksitlendirilecek olursa hesaplanan borç tutarı, tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
BAĞ-KUR’LULAR HAKTAN NASIL YARARLANACAK ?
1-) Bağ-Kur’lular, geçmişte durdurdukları sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını yeniden yapılandırabilecek.
2-) Yapılandırmada borçlar, Yurt içi üretici fiyat endeksi ( Yİ-ÜFE ) değişim oranına göre düşük bir orandan yeniden hesaplanacak.
3-) Durdurulan sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak ve sigortalılık süresinden sayılacak. Bu sayede prim gün sayısını tamamlayıp, emekli olabilecekler.
4-) Borçlar peşin yada 6 aydan 36 aya kadar taksitle ödenebilecek.
5-) Haktan yararlanmak isteyen Bağ-Kur’lular, borçlarını 2 ay içinde yapılandırmak ve üçüncü aydan itibaren de ödemelerine başlamaları gerekiyor.
6-) 31 Mayıs 2018 itibariyle prim borcu bulunanlar önceki sürelere ilişkin prim borçlarını temmuz sonuna kadar ödememeleri yada yapılandırmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılmayacak. SEDAT ÖZKAN
SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİR