Bilgisi olmayanın fikri olmaz.

Lütfen kısacık bir zaman diliminizi bu yazıya ayırırsanız memnun oluruz. Çünkü biz yazıyoruz ama insanlar okumuyor. İşte bugün ki ortama uygun bir tespiti ünlü bir düşünür şöyle belirtmiştir. “İçinde yaşadığımız çağ, entelektüel bir çağdır. Ne kadar cahilseniz o kadar fazla şansınız var bu devamı +

İkileme

“Tarih bilgisi tüm insanlığın hafızasıdır. Tarih bilinci artıkça insanlığın bilgi ve becerisi, deney birikimi artarak dağarcığı da dolar” Tarihin tavanarasında bulduğum ve pek az bilinen Osmanlılara ait iki bilgiyi kapsayan konuları meraklısı olan okuyuculara sunuyorum… KAYMAKAM VEKALETEN YÖNETİCİdevamı +

Atatürk, Neden ‘Ege Denizi’ değil de ‘Akdeniz’ dedi?”   Gazi Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos 1922’de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından, 1 Eylül 1922’de Büyük Taarruz için Türk ulusunun kaderini değiştiren emrini verir, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!..” devamı +

Hafta Tatilinin Hikayesi

"Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet kişiliğini kaybetmiş bireye benzer." Prof. Dr. Halil İnalcık Her zaman olduğu gibi yine az bilinen bir konu hakkında siz okurları aydınlatmak istedim. Anadolu’da “Hafta Tatili” tarihsel süreç içerisinde  nasıl gelişmeler göstermidevamı +

Bir ülkenin gelişmişliğinin en büyük göstergesi, bence kullanılan teknolojik aletler değil, o ülkede ki kitap sayısı ve kişi başına düşen okuma oranı ile paralellik göstermesidir. Çünkü okumak tüm bilimlerin anasıdır. Ayrıca bütün bilimler okumanın tezgâhından geçtiği için okumak her şeyin başı devamı +

TAVANARASI   Aynı Dili Konuşanlar Değil, Aynı Duyguları Paylaşanlar Anlaşabilir ( Mevlana)               Bir takım eşyaların, güncel kullanımları bittikten sonra, kimi sandık odasında, kimi bir tavan arasında, kimi de eskicilerin mahzenlerinde yıdevamı +

Tarihte türk kadınları ve  kadına yõnelik şiddetle uluslararası mücadele günü 25 kasım 1960İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleye bilsin. Mümkün müdür ki, bir cdevamı +

Türklerin tarihte ki ilkleri

  Tarih biliminin amacı, geçmişe yönelerek geleceğe ilişkin doğru çıkarımlar yapmaktır.   Türkler Anadolu’ya yerleşip ve devletler kurmaya başladıktan sonra, yaşamlarında bir takım ilkler oluşmuştur. Bu ilklerden bazılarını siz okurlara sunmak istedim. İLK ANAYASA Türkiye’de ilk yazılıdevamı +

18 Mart 1920'de İngiliz işgal kuvvetleri Meclis-i Mebusan' daki Heyeti Temsiliye milletvekillerini tutukladı ve sürgüne gönderdi. Bu tutuklamalardan sonra 18 Mart 1920'de Meclis-i Mebusan kapandı. Atatürk, bunun üzerine Heyet-i Temsiliye'yi temsilen meclisi Ankara'da toplanmaya çağırdı ve 21 Nisan 1920'de yayınladıdevamı +

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Sevr görüşmeleri için Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa, başkanlığında bir Osmanlı heyeti Haziran 1920’de Fransa’nın devamı +

İlginç tarihimiz

“Değiş tokuş edilen hayatlar”“Vаtаnı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.” -John JewelŞu ilginç tarihimizde, “Mübadele” denilen bir olay var ki, genç Türkiye Cumhuriyet’imizin sosyolojik hayatını derinden etkilemiştir. Üzerinden aşağı yukarı 90 yıl aşkın süre geçmesine rağmen izlerine radevamı +