Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.   Tarihimizde az bilinen konulardan biri daha, yakın tarihimizde gün ışığına çıkartıldı. Bu tür çalışmalar sürdükçe çok ilginç bilgilerle karşılaşacağız. Gelin bunlardan biri olan 550 yıldır Türk tebaasınddevamı +

bilgisi olmadan fikri olanlar

Bu hafta kısa notlarla toplumun tarihsel hafızasına dokunmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgisi olmadan fikri olan insanlarımız var, ne acıdır ki bunlar maalesef toplumumuzda çoğunluğu teşkil etmektedir. Bilgileri olsun olmasın her konuda fikirleri var ve bilmedikleri hiçbir şey yok. İşte bu yüzden güncel olan bazdevamı +

“Karız Kanalları”     Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Eğer yazan yapana sadık kalmaz ise hakikatler şüpheli bir şekil alırlar. Böylece de beşeriyetin yolunu değiştirirler. Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça, süslemeye cesaret gösteren insanlar olmalıdevamı +

 “Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.”          Maraş Kurtuluş Harbi’nden önce Mustafa Kemal Paşa’nın Maraş’ta ki Fransız zulmünün kınanması için yayınladığı tamim ve telgraflar Anadolu’nun birçok yerindevamı +

Osmanlı Dönemi Türk Havacılığı

Kuvay-ı Havaiye ( Hava Kuvvetleri)   17 Aralık 1903’te Wright Kardeşlerin havadan ağır ilk motorlu uçuşu yapmasından yedi yıl sonra, 1910’da Fransa’da ilk kez uçakla tanışmıştı. 10 Eylül 1910’da Paris’te uluslararası katılımlı Picardie Manevraları düzenlenmiştir. Osmanlı Devleti, Paris Atedevamı +

“Tarihini unutan milletlerin coğrafyasını başkaları çizer”       1932'DE KURULUP ÇİN-RUS İTTİFAKIYLA 1934'DE YIKILAN DOĞU TÜRKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ KURUCULARI Doğu Türkistan, makûs kaderinden asırlardır kurtulamamış, bir taraftan Rusya diğer taraftan Çin’devamı +

Gerçek Tarih

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   OSMANLI PADİŞAHI II. ABDÜLHAMİT’İN KAYBETTİĞİ TOPRAKLAR:   Osmanlılar II. Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybetmedi sözü sık sık önümüze südevamı +

Gerçek Tarih

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   OSMANLI PADİŞAHI II. ABDÜLHAMİT’İN KAYBETTİĞİ TOPRAKLAR:   Osmanlılar II. Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybetmedi sözü sık sık önümüze südevamı +

Tarih biliminin amacı, geçmişe yönelerek geleceğe ilişkin doğru çıkarımlar yapmaktır… İstiklâl Savaşı’nın 9 Eylül 1922’de sona ermesinden sonra aynı yılın Ekim ayında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ama İstanbul’un resmi kurtuluş günü olan 6 Ekim 1923’e kadar yaşanan olayları pek bilmdevamı +

karga ve çevre

Bugün sizlere şiirsel bir masalla seslenmek istedim… Köy yerinde ikindi vakti. Çıt yok. Herkes susmuş, sessizlik konuşuyor. Zaman durdu sanki. Birden bir damlama sesi. "Şıp...Şıp!." Alt mahalledeki çeşmenin musluğu bu. Tamir edilmeli. O arada yan arsaya bir karga kondu. Tedirgin ama ürkek değil. "Gakk!" Biraz etrdevamı +

Bir insanın mazisi ele geçirilirse, geleceği o kişi tarafından yönlendirilir. Tarih emperyalizmin anahtarıdır. Tarihimize sahip çıkmalı ve en iyi şekilde onu bilmeliyiz. (Mehmet Niyazi) Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Görevi Nedir? ve Ne zaman Kuruldu? Milli Eğitimimiz 27 Aralık 1947'de imzalanan ve ''Fulbrightdevamı +

Hollanda’da yaşayan Eğitimci – yazar olan Elbistanlı İbrahim Gövcecik arkadaşım bana bu yazıyı gönderdi. Defalarca okudum ve çok duygulandım. Yazıyı araştırdım ve orijinalını  Soner Yalçın’ın yazılarında buldum. Ne güzel ifade etmiş. Katkılarınızdan dolayı   özellikle Teşekkürledevamı +

1932 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Reşit Galip'in bakan olarak yazdığı 'Öğrenci Andı' 80' yıldır okullarda okutuluyordu. 8 Ekim 2013’de Resmi Gazete’ de yayınlanan kararla Andımız kaldırıldı. Bu tarihten itibaren artık okullarda okutulmayacak. Seksen yıldan beri ilkokullarda her sabah södevamı +

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Sevr görüşmeleri için Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa, başkanlığında bir Osmanlı heyeti Haziran 1920’de Frandevamı +

  Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.   Dün Alman subayları Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ordusunu ne hale getirdiğini bizim tarihçiler çok anlatmaz. Bir Alman hayranlığı koskoca Osmanlı İmparatorluğunun nerelere sürüklenerek, nasıl yok oldevamı +

Tarihte Türk Kadını

  İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleye bilsin. Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin… Eydevamı +

Atatürk ve Ailesi

Kıymetli okurlar, günümüzde birçok yanlış bilgiler gündeme gelerek  polemiklere ( kalem kavgasına) yol açmakta. Bu da bilgi olmadan fikri olan insanların elinde tarihi yıpratan sonuçlar doğurmakta. Bu yüzden yıllar önce yaptığım bir çalışmayı tekrar yayınlama ihtiyacı duydum. Atatürk Selanikdevamı +

Tarihin büyük aşkları

OSMANLI PADİŞAHI SULTAN ABDÜLAZİZ ile III. NAPOLEON(NAPOLYON)'UN  EŞİ EUGENIE (ÖJENİ)’İN AŞKI   Baltacı Mehmed Paşa ile Sultan Abdüláziz, çapkınlık tarihimizin iki zirvesiydi.  Baltacı ile Rus Çariçesi Katerina  ve  Abdüláziz  ile de Fransa İmparatoridevamı +

Bey, Efendi ve Ağa kime denir?

Günümüzde çoğunlukla uluorta kullandığımız bu sözcüklerin tarihsel sürecini inceleyelim.  Efendi, Ağa özellikle Bey sözcüklerini rastgele kullanıyoruz. Oysa bu terimlerin Cumhuriyet öncesinde resmi, askeri, din anlamları vardı. BEY: Aslı Türkçe big- beg, soylu, egemen, saygın, ulu, yaşça büyük erkedevamı +

  “Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği öğretilmelidir.” Kemal Atatürk   &nbdevamı +

Bilim gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.                                           Hacı Bektaş-i Veli   devamı +

Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır, Cumhuriyet ilan edilir ve tarihler 1925'e geldiğinde Mustafa Kemal, Bulgaristan'daki arkadaşı Şakir Bey'i Türkiye'ye davet eder ve "Gel burada silah fabrikası kur" der... Kabul eder Şakir Bey ve atlar Türkiye'ye gelir... Kendisine Haliç'in kıyısında bir yer gösterilir... Neresidevamı +

Resneli Niyazi Bey

Eğer Meşrutiyetler olmasa idi, Cumhuriyet olamazdı. Resneli Niyazi gibi Meşrutiyet önderlerine çok şey borçluyuz. ”Mustafa Kemal Atatürk” Halk arasında meşhur bir söz vardır: "Ne şehittir ne gazi, hiç uğruna gitti Niyazi". Hiçbir işe yaramayanlar için söylenir bu özdeyiş. Bir de "Geyik muhabbeti" vardır devamı +

DEYİM NEDİR? Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir. Bu sözlük açıklamasından sonra, dilimize yerleşmiş on İstanbul deyimini anlamları ile tanıyalım: 1. ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU Üsküdevamı +

Tarihimizde az bilinen iki olay

RABOVA VE MASUM ŞEHİTLER GÜNÜ NEDİR? "Tarihini unutan milletlerin coğrafyasını başkaları çizer.."   Okullarımızın tarih dersinde pek anlatılmayan ya da sığ olarak yazılan bu iki konuya kısaca değinmek istedim. RABOVA, TALKAN ve CURCAN katliamları. Bu konulara inanmak istemeyenler ciddi araştırma ydevamı +

Atatürk Sayesinde

NAHÇIVAN’IN NASIL AZERBAYCAN’A BAĞLI ÖZERK BİR BÖLGE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? “Geçmişi Yorumlamak Bugünü Anlamak İçin…” Atatürk‘ün nasıl bir stratejik deha olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir olaydır bu. Bu olay pek bilinmese de ülke adına mühim bir meseledir. Atatürk, o kadar ince devamı +

ABD'NİN VE AVRUPAN’NIN OSMANLIYI SÖMÜRME HİKAYESİ “Edebiyat milletlerin sesi, Tarih milletlerin hafızasıdır.”   ABD emperyalizminin sömürüsü Türkiye Cumhuriyeti ile başlamadı. İlk sömürü hareketi Osmanlıya uzanmaktadır, İşte onun hikayesi. 16 Ağustos 1838 tarihinde Balta Liman’ında Osmanlıdevamı +

Atatürk Neden 29 Ekim Tarihini Seçti ..! 2 yıl sonra, yani Ekim 1925’te Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır. ‘Acaba Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden 29 Ekim’de ilan etmiştir. Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil?’ Çankaya Köşkünde yemek sonrdevamı +

Tarihten İki Anekdot

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Bu destansı zafer her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. ... Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büydevamı +

Atatürk Çiçeğinin Hikayesi

Atatürk Çiçeği  (Latince adı “euphorbia pulcherrima”) Hikayesi; “28 Temmuz 1933 gününün Cumhuriyet gazetesinden bir haber... Hani bir çiçek alıyoruz, kırmızı renkte, hediye götürüyoruz ve adına da ‘ATATÜRK Çiçeği’ diyoruz. O ATATÜRK çiçeğinin adını biz koyduk zannediyorduk ama bakın gadevamı +

Sevgi ve Emek

  Bu alıntı hikâyenin Yazarını bilmiyorum, ancak oldukça ilgimi çekti. Yazarımızın hoşgörüsüne sığınarak siz okurlarla paylaşmak istedim. Gelelim hikâyeye: aşağıdaki yazı ardıç kuşunun ardıç ağacı ile birbirine bağlı yaşamını oldukça farklı bir yorumla aktarıyor! ARDIÇ KUŞU Ankara' dadevamı +

TARİH KİTAPLARINDA OLMAYAN ÇOK AZ KİŞİNİN BİLDİĞİ KUŞADASI HADİSESİ...   “Tarihini Unutanların Coğrafyasını Başkaları Çizer”     Bu kadar zengin tarihi olaylarımızın çok az kısmı vatandaşımıza anlatılıyor. Çünkü insanlarımızın ciddi bir tarih şuurunun oluşmasına müdevamı +

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”   36 Osmanlı padişahının 27’i çeşitli hastalıklar sonucu ölürken, biri savaş meydanında şehit olmuş, 4’ü öldürülmüş, biri zehirle intihar etmiş, biri devamı +

İlginç Bilgiler

  YENİDEN DOĞUŞ: Kartallar, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadırlar. Kartalların yaşı 40′a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslendevamı +

KİLİS: Kilis adı Yu­ka­rı Me­zo­po­tam­ya da Pel­la­da Cyrr­hus denen bir kent ile aynı adı ta­şı­dı­ğı ve Os­man­lı kay­nak­la­rın­da Kilis ka­le­si ola­rak geç­ti­ği gö­rül­mek­te­dir. Bu söz­cü­ğün oku­nu­şu "Kiris" olup "Kilis" söz­cü­ğü­ne fo­ne­ti­ği ba­kı­mıdevamı +

ÇORUM: Ri­va­ye­te göre Ço­ğu­rum ke­li­me­sin­den tü­re­til­miş­tir. Bu da böl­ge­de za­ma­nın­da Rum­la­rın ço­ğun­lu­ğu oluş­tur­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.DENİZLİ: De­niz-ili ke­li­me­le­ri­nin bir­leş­me­sin­den oluş­muş­tur. İl eski Türk­çe'de ülke, mdevamı +

Baş­ba­kan­lık Cum­hu­ri­yet Ar­şi­vi, TBMM Ar­şi­vi, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ar­şi­vi, Os­man­lı Ar­şi­vi, Resmi Ga­ze­te Ar­şi­vi, Milli Kü­tüp­ha­ne Kay­nak­la­rı­na Göre İlle­ri­mi­zin Eski İsim­le­ri ADANAAdana'yı kim­le­rin nasıl kur­duk­la­rı ko­nu­sun­devamı +

“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.”             Günümüzde Yunanistan, bize ait olan 17 Ada ve 1 Kayalıka el koymuştur ve bu da yetmezmiş gibi Türkiye’ye aba altından sopa göstermektedir.  İşin doğdevamı +

Denizcilik Bayramı

    “Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını soysuzlaştırmak kafidir."  Peyami Safa Temmuz ayının ilk günü takvimimize “DENİZCİLİK ve KAPOTAJ BAYRAMI” olarak girmidevamı +

Taksim’de 91 yıldır meydanı süsleyen meşhur Taksim Anıtı hakkında ne biliyoruz? Hiç orada yer alan heykellere yakından baktık mı? Acaba Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak dışındaki diğer askerler kimler? Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda "ne var, niye var" gibi soruları merak etmeyen, orada "kim"lerin olduğundan hadevamı +