Bunları hatırlayalım…

“Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafıza kaybı yaşayan milletler önce köle, daha sonra da yok olmaya mahkum olurlar. Tarih aynı zamanda bizleri geçmişimizle yüzleştirerek bu güne kadar belki de doğru olarak bildiğimiz birçok şeyin yeniden değerlendirmesine fırsat verir. Tarihin belgelerle tespiti ise bir bakımdevamı +

Mizah

Bu ya­zım­da mi­za­hı ele almak is­ti­yo­rum. Çünkü gü­nü­müz dün­ya­sın­da stres de­di­ği­miz ruh­sal kav­ram her şe­yi­mi­zi yön­len­dir­mek­te, öyle ki başta sağ­lı­ğı­mız olmak üzere, ya­şa­mı­mı­zın her di­li­min­de ken­di­ni his­set­tir­mek­te. De­ğer­li okurdevamı +

Osmanlının yıkılış nedenleri…

“Tarihini Unutan Milletlerin Coğrafyasını Başkaları Çizer”               Değerli dostum olan Doktor ve yazar arkadaşım Zafer Eren ile bu konuyu yıllar önce uzun uzun tartışmıştık. Bu konuda bana çok yardımı olmuştu. Huzurlarınızda bir kez daha tdevamı +

Bir insanın mazisi ele geçirilirse, geleceği o kişi tarafından yönlendirilir. Tarih emperyalizmin anahtarıdır. Tarihimize sahip çıkmalı ve en iyi şekilde onu bilmeliyiz." Mehmet Niyazi               Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturmayı amaçlayandevamı +

Yazı devriminin kilometre taşları

“Türkçe giderse Türkiye gider!” ( Oktay Sinanoğlu)   Bu sürecin ilk başlangıcına bakarsak, alfabe ile ilgili ciddi tartışmaları Osmanlı’da Tanzimat dönemi (1839–1876) ile başladığını görmekteyiz. 1851 yılında Ahmet Cevdet Paşa, yayınladığı KAVAİD-İ OSMANİYE adlı kitap da Türkçede bulundevamı +

Dil bir ülkenin ses bayrağıdır

Dilimiz türkçe            Her dilin kendine özgü bir alfabe (abece) si vardır. Alfabe, bir dilin ses birimlerini şekillerle gösterilmesinden oluşur. Bu şekillere harf denir. Alfabelerin harf sayıları çeşitli şekillere göre değişir. Örneğin, Sanskrit alfabesi 50, Slavca 38, Rumca35,devamı +

Osmanlı da nüfus sayımı.

TAVANARASINDAN İKİ ANEKDOT     Osmanlıda her 30 yılda bir nüfus sayımı yapıldığı yazılır. Oysa bu gerçek değildir. Osmanlı 'da ilk nüfus sayımı 1831 yılında askeri ve vergi toplama amaçlı olarak; II. Mahmut zamanında yapılmıştır. Bu dönemden sonra da yapılan sayımlar genelde aynı amaçdevamı +

  Tarih emperyalizmin anahtarıdır. Tarihimize sahip çıkmalı ve en iyi şekilde onu bilmeliyiz..." Mehmet Niyazi Biri Osmanlı Devleti’ni cihan İmparatoru yapan, Fatih Sultan Mehmet Han, diğeri de bitmiş imparatorluğunun külleri içinden yepyeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Ulusal liderimidevamı +

Hancer (fesli naziler)

MÜSLÜMAN NAZİLER – HANDSCHAR (HANÇER TÜMENİ)   “Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” İkinci Dünya Savaşı’ da küresel boyutta bir vahşet yarattı. Savaşın temel unsurları zamanla çemberi büyüttüler. Akan kan nehirlere yayıldı, geçtiği todevamı +

Cihan harbi ve mondoros mütarekesi

“Tarihini unutan milletlerin coğrafyasını başkaları çizer”               Dünyanın yeniden paylaşımından pay almak için 11 Kasım 1914’te resmen Birinci Dünya Savaşı’na ( o dönemde ki adıyla Cihan Harbi’ne) giren Osmanlı İmparatorluğu, savaşdevamı +

bunları biliyormusunuz?

Bir Milletin tarihi bilinmez ise, yaşamasına, ilerlemesine ve de gerekli olan sebeplerin varlığı ya da yokluğu o zaman nerden öğrenilecek?  (Namık Kemal)   TASI TARAĞI TOPLAMAK DEYİMİ   Osmanlı İstanbul'unda elit kesimin gittiği meyhanelere "Gedikli" denirdi. Bunlar loncaya bağlı legal yerlerdidevamı +

Tavanarasından tarihi notlar

“Türk Milleti'nin, Türk gencinin tarihini bilmeme, öğrenmeme lüksü yok!" Prof. Dr. İlber Ortaylı   Çoğunuzun Muhtemelen ilk kez okuyacağınız konuları elden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım.   ŞAMAR OĞLANI"NIN İLGİNÇ HİKAYESİ   16. ve 17. yüzyıllarda feodal düzenin hakimiyedevamı +

Türk savunma sanayisinin temellerini atan, unutulmuş bir kahraman: Nuri Killigil Paşa’nın tarihimizin tozlu raflarında saklı olan sararmış sayfaları arasında bulduğumuz ve az bilinen ders kitaplarında anlatılmayan bir Osmanlının kahramanı ve Cumhuriyetin iş adamı olan  Nuri Killiğil’in  garipdevamı +

Tarihte kurulan ilk türk devleti

İsmin­de Türk geçen İlk Türk dev­le­ti Gök­türk­ler değil, TU­RUK­KU KRAL­LI­ĞIBiz Türk­ler Ana­do­lu’ya 1071’de girdi diye bi­li­yo­ruz ama… Ancak Ön-Türk uy­gar­lı­ğı okul­lar­da öğ­re­til­mi­yor. Çünkü okul­lar­da oku­tu­lan tarih ki­tap­la­rı, 1939’dan iti­ba­redevamı +

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)”   Milli Eğitimimiz 27 Aralık 1947' de imzalanan ve ''FULBRİGHT ANTLAŞMASI'' ile ABD'ye teslim edildi. Bu antlaşmanın 5.Maddesi şu şekildeydi:  "Komisyon, ddevamı +

Sefire yolu gösterin!

Fransa'da çok meşhur bir sözlük vardır, Larousse. Burada bir kelime var, "décapiter". Bu kelime 1931 yılındaki sözlükte boynunu vurmak diye ifade ediliyor. Kelimenin bir başka anlamı daha var. Kazığa oturtmak, yani sivri bir kazık hazırlamak ve insanları kazığın bir ucu ağzından çıkacak şekilde üzerine otudevamı +

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Osmanlı Devletine pek çok büyük hizmeti bulunmasına rağmen tarihte pek fazla ismi anılmayan, hayatının her anı aksiyonla geçmiş, sıradan bir çocuğun Sadrazamlığa yükseldiği film gibi bir hayat öyküsü. CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1710’lu yıllarda Dündevamı +

Pabucu dama atılmak

Türk Dil Kurumu’na göre “pabucunu dama atmak” bir deyim ve anlamı da; Kendinden üstün birini gözden düşürmek şeklinde de kullanımı yaygın olan pabucunu dama atmak deyiminin özeti; gözden düşmek, popülerliğini yitirmek ve değer kaybetmektir. Sözün çıkış hikayesinde de yarenlerin geleneğine benzer ticdevamı +

"Kendimizi yüceltmek için değil, düzeltmek için tarih bilmeliyiz. Kendi tarihimiz diye kendimize yontarak değil, olup bitenleri çıplak aklın ve ilmin gerektirdiği şekilde analiz ederek anlamamız lazım. Bu çok zor bir iştir. Biz henüz yapmadık, yapamadık, yapamıyoruz. Ben kendi tarihçiliğimizi hiçbir şekilde ydevamı +

Vagon li olayları

25 Şubat 1933 yılında "Vagon Li olayları" nedeniyle Taksim Meydanı'nda bir gösteri Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi'nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır. Yataklı ve ydevamı +

Çin devletinde ki saklı türk tarihi

“Karız  Ka­nal­la­rı”Uy­gur­la­rın kul­lan­dık­la­rı söz­cük ve de­yim­le­rin çoğu Ana­do­lu Türk­çe­si olup, an­la­şı­lı­yor. Ka­rız­cı Uygur Türk­le­ri, kız ço­cuk­la­rı doğ­duk­la­rın­da isim­le­ri­nin so­nu­na “GÜL” eki ko­yu­yor­lar. Örnek Ba­ddevamı +

            “Dünya tarihinin en önemli emperyalist güçlerinden biri olan Çin, “arkeoloji” ve “tarihin” nasıl tehlikeli bir silah olarak kullanılabileceğini çok iyi bildiğinden, bazı tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasının kendi açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağdevamı +

Bir takım eşyaların, güncel kullanımları bittikten sonra, kimi sandık odasında, kimi bir tavan arasında, kimi de eskicilerin mahzenlerinde yıllarca tek başına beklerler. Sonra birileri gelir, onlara, bilgi, emek ve göz nuru, sunarak geri eski hallerine kavuşturur. Bu yeni yaşamın başlangıcı gibidir. Sanki nesneledevamı +

Formun Üstü “Mustafa Kemal, 29 Ekim’i, 30 Ekim’e karşı ‘Mazlum milletin ahı, öcü’ olarak tam o gün ilan ettiğini, 1925 yılında cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında Ankara’da Çankaya’da 10 gün boyunca misafir ettiği Fahrettin Altay Paşa’ya açıklamıştır. Altay Paşa, 9 Eylül’de İzmdevamı +

Zeynep Hanım ile Yusuf Kamil Paşa’nın büyük aşkının hâlâ yaşadığı yerin.. Genelde masallarda olur böyle aşk öyküleri ya da eski Türk filmlerinde.. Yoksul delikanlı, güzeller güzeli prensese aşık olur. .Bizimki de böyle bir öykü ve gerçek! Tarihin sevgi bahçesinde yeşeren, sürgünlere, tehditldevamı +

Kartallar, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadırlar. Yaşı 40′a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavraydevamı +

              Tarihçiler gerçeği sevmelidir. Bir tarihçi sadece gerçeği yazmakla yükümlüdür. Tarihçiler yazmadan önce tüm ilgili kaynaklara bakmak zorundadırlar. Kendi önyargılarını gözden geçirmeli ve bunların gerçeği etkilememesi için ellerinden devamı +

Atatürk’ün Yaşamındaki Sırlar

  Atatürk’ün hayatında öyle olaylar var ki, insanı hayretler içinde bırakıyor nedenini bilmediğimiz bu olaylara tesadüf deyip geçiyoruz. Yaşamında tesadüf deyip geçemediğimiz çok enteresan olayları vardır. Bunlar yanyana getirildiğinde, Atatürk’ün bilinen üstün yanı sıra, bilinmeyen gizemli diyebdevamı +

            Türkiye’nin en kısa kara sınırı olan komşusu, Nahçivan Özerk Bölgesi. Ermenistan ile İran arasında sıkışmış bu bölge Iğdır ile komşu. Toplam “kara sınırı uzunluğu ise 12-13 km” civarında. Çok kişinin bilmediği bir husus var. O da Türk dünyasına açılan devamı +

“Burası Agora Meyhanesi burda yaşar aşkların en madarası ve en şahanesi burda saçların her teline bir galon içilir gözlerin her rengine bir şarkı seçilir”   'Burası Agora Meyhanesi, şarkısını kim bilmez. Peki ya bu sözleri kimin yazdığını? Bu sorunun cevabı birincisi kadar kolay değil. Üstelik Zdevamı +

Cemre düşme olayı nedir?

Değerli okurlar, cemre sözcüğü kıştan bahara geçiş sırasında sık sık sohbetlerde gündeme gelmektedir. Ama bu konu ile ilgili bazı sohbetlerde kulak misafiri oldum ve şunu gördüm ki, vatandaşların büyük kısmı konu hakkında fazla bilgi sahibi değiller. Bu yüzden bende sıradan bir aydın olarak ve bilenleridevamı +

Tarihe yolculuk çanakkale ve 57 alay

Arslanlar kendi tarihini yazmazsa avcıların yazdığı tarihe inanmak zorunda kalır… Çanakkale Savaşı’nı bilmeyeniz yoktur.( Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muhardevamı +

Tavanarasında ki tarihi notlar

Eski Türklerde Kadının Yeri İslam öncesi Türk toplumunda kadının yeri çok önemli idi. Hatta bugünkü Avrupa'da dahi kadına verilmeyen haklar o günün Türk toplumunda vardı. Bugün Avrupa toplumlarında bile kadın eşeysel (cinsel) bir nesne olarak görülmekte ve toplumsal anlamda erkeklerle tamamen eşit olamamaktdevamı +

Polis Mehmet Cemil efendi

Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.(1934)  (Kemal ATATÜRK)   ŞEYTAN ADASINDA Kİ “TÜRK KELEBEK”   İstanbul’un işgal günlerinde Fransızlar tarafından tutuklanarak siyasi sürgünlerin bulunduğu Fransız Guyanası’na gönderilen polis medevamı +

Bir lider düşünün ki sürekli savaşta ve sonrasında yeni bir ülke kurmakta olacak ve aynı zamanda kitap da yazacak? O lider Mustafa Kemal Atatürk... Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüredevamı +

Babailer İsyanı

“Tarih bilimi, geçmişte meydana gelmiş olayları, farklı pencerelerden değerlendiren, fakat bu değerlendirmeleri belgelere dayandıran bir ilim dalıdır. Kısaca tarih yaşamın öğretmenidir.” Selçuklar devrinde Anadolu’da meydana gelen ve devleti tarihi bir değişime sürüklemiş olan en önemli Türkmen harekâdevamı +

Bunları biliyormusunuz???

Tavanarasının tozlu raflarında bulduğum, ilginç araştırmaları okurlarımla paylaşmak istiyorum. AYIN NEDEN HEP AYNI YÜZÜNÜ GÖRÜRÜZ Dünyanın uydusu olan ayın dünyadan hep aynı yüzü görünür. Ayın karanlık yüzü adı verilen taraf görünmez. Bunun sebebi şudur: Ayın kendi ekseni etrafında dönme sürdevamı +

“Birinci Dünya Savaşı yılları… Thomas Edward Lawrence veya namı diğer Arabistanlı Lawrence’in “Osmanlı’yı yıkalım sende Irak Kralı ol” teklifini reddeden, Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusuyla omuz omuza savaşan gerçek bir savaşçı…Irak’ta İngilizlerin,Urfa’da Fransızların korkulu rüyası Udevamı +

Tarihini Unutan Milletlerin Coğrafyasını Başkaları Çizer”                                              &devamı +

Mimar Sinan Kimdir? Dünya mimarlık tarihinin en büyük ustalarının başında  hiç kuşkusu Mimar Sinan gelmekte. Mimarlık tarihine 375 eser kazandıran Mimar Sinan kimdir? Ansiklopedik bilgiler ışığında tanıyalım: Osmanlı padişahlarından I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak gödevamı +