Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Adaylarımız

  • 23 Ekim 2018 Salı


Fikri Sağlar Mersin yerel yönetim seçimi için öneride bulunuyor. Öncelikle bu öneriye katıldığımı ifade etmek isterim. Fikri Sağlar siyasi yaşamımızın yüz sayılan kişilerin önde gelenlerindendir. Kendisinden gerektiği gibi yararlanılmadığını ve hatta sudan gerekçelerle halkına hizmetten uzaklaştırıldığını görmekteyiz. CHP’nin değerli insanları tüketmekte uzmanlaştığına üzülerek tanık olmaktayız. Hemen hemen her seçimde parti dışından aday arama saçmalığını tekrarlamaktadır. Oysa yapması gereken inandığı doğru politikaları kendisine inanan partililerle birlikte savunmaktır. Yani, öz gücüne güvenmektir. Kendisine güvenmeyen biri başkalarının kendisine güvenmesini bekleyebilir mi?
Fikri Sağlar’ın önerilerini birlikte izleyelim: izleyelim: “Mersin’de başlattığımız “Bırakın yurttaşlarımız kararını versin!” hareketimizle Mersinlilerin doğrudan yönetime katılmasının çağrısını yapıyoruz.

Halkın doğrudan belirlediği kendi temsilcileriyle yönetildiği yerde demokrasi kültürü gelişir, hizmet dengeli ve de yaşam da adildir!

Yönetimi belirleyen üye ve de yurttaş sorumlulukla davranır, yapıcı ve denetleyici olur... Böyle davranan bireyin saygınlığı artar.

Değişen ve tek adama bağlanan rejimin yeniden parlamenter demokratik sisteme dönebilmesi güçlü yerel iktidarlarla mümkündür!..

Yurttaşın doğrudan siyasete katılması demokrasi için tek şanstır!..

“Bırakın kentte yaşayanlar kendi adaylarını belirlesin. Yurttaşın iradesi karşısında durmayın. Atanmışlar değil seçilmişler kentlerimizi yönetsin” düşüncesi tüm yurtta ilgi çekti.”
Bu önerilere kendi yerelimizi dikkate alarak eklemeler yapabiliriz:
-Aynı partiden aday olan kişiler kendi aralarında demokratik bir süreci çalıştırarak aday sayısını tek kişiye düşürmeliler. Tek kişi adaylığını öne çıkararak tepeden atamayı engellemeliler.
-Partiler yerele ilişkin istem ve projelerini halka sunmalılar.
-İlçede, yaşama ilişkin tüm sorunlar dillendirilerek çözüm önerileri katılımcı halka sunulmalıdır.
-Onurlu insanların yaşadığı bir kenti yarınlara taşımak için, katılımcıların etkinliği artırılmalı ve yöneten seçmenin denetimine olanaklar sunulmalıdır.
-Kültür ve sanata katılımın önü açılmalı, yaşantıları kolaylaştırarak güzelleştirecek girişimler cesaretlendirilerek teşvik edilmelidir.
Bu önerilere katkı yapmak tüm özgür kent bireylerinin en tartışılmaz haklarındandır.Sevgiyle, dostlukla ve yüreklilikle umutlu olmanızı, direşken olmanızı ve birlikteliklerle onurlu bir yaşam mücadelesi sürdürmenizi dilerim.