Adaletsiz ve Keyfi Seçim Sistemi Değiştirilmelidir


Türkiye Komünist Partisi (TKP) Didim İlçe Örgütü, 21 Mayıs Salı günü ve 23 Mayıs Perşembe günü büyük Denizbank şubesi karşısında stant açarak imza kampanyası düzenledi. İmza kampanyasının temel başlığı

 Paylaş


Türkiye Komünist Partisi (TKP) Didim İlçe Örgütü, 21 Mayıs Salı günü ve 23 Mayıs Perşembe günü büyük Denizbank şubesi karşısında stant açarak imza kampanyası düzenledi.

İmza kampanyasının temel başlığı “Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi değiştirilmelidir” şeklinde olurken, imza atan vatandaşlarda YSK’nın seçim sistemine tepki gösterdi.
TKP’nin başlattığı imza kampanyası alt başlıkları ise şu şekilde;
1) YSK’ya keyfi davranma olanağı tanıyan uygulama değiştirilmeli, seçime ilişkin kurallar anayasal güvence altına alınmalıdır. Anayasa ve yasalarla tanımlanmış olan seçme ce seçilme hakkının YSK ve ilgili kurulların yorumu üzerinden gaspı anlamına gelecek yorum ve uygulamalara olanak tanıyan tüm yollar kapatılmalıdır.
2) Seçime katılan tüm partiler sandık ve seçim kurullarında temsil edilmelidir. Secime katılan partiler büyüklükleri ve güçleriyle ayrıma tabi tutulmuş seçime katılma kararı belirlendikten sonra da sandık ve seçim kurullarında temsiliyet sınırlaması getirilmiştir. Bu sınırlama kaldırılmalı, seçime katılan tüm partiler sandık ve seçim kurullarında temsil edilme hakkına sahip olmalıdır.
3) YSK'nın hükümete bağlı kuralsız işleyişini engellemek için yargı sistemi yeniden düzenlenmelidir. Yargı yürütmenin güdümünden kurtarılmalı, bağımsızlığı sağlanmalıdır. YSK buna bağlı olarak yürütmenin emirlerinden bağımsızlaşmalı, seçime katılan tüm siyasi partilerin temsiliyetleri ve savunma hakkının örgütsel sahibi Barolar Birliği sürece dahil olmalıdır.
4) Hükümetin seçmen kütükleri ile oynamasının önüne geçilmelidir. Seçimin varlığı seçmene ve genel oya dayanır. Seçmen kütüklerinin oluşturulma yöntemi değiştirilmelidir. Adrese dayalı nüfus kaydı örneğinde olduğu gibi keyifliğe ve üzerinde rahatça oynamaya izin veren uygulamalar kesinlikle değiştirilmelidir.
5) KHK ile görevi sonlandırılanların seçme-seçilme hakkı meşrudur. KHK sürecinin kendisi hukuk dışıyken KHK ile ihraç edilenlerin seçme-seçilme hakkı ellerinden alınamaz.
6) Devlet yardımı eşit dağıtılmayacaksa kaldırılmalıdır. Halktan toplanan paraların seçime katılan tüm partilere eşit dağıtılması esas olmalı ya da devlet yardımı kaldırılmalıdır.
7) Devlet memurlarının siyasi parti üyeliğine dair yasak kaldırılmalıdır. Siyaset yapma hakkı tüm devlet memurlarına tanınmalıdır.
8) Seçim barajı kaldırılmalıdır. Yönetimde istikrar için temsilde adalet olmaya itildiği secim barajı kaldırılmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu sıfır ya da düşürülmüş seçim barajlarında, iktidar partisine ve büyük partilere yarayan “daraltılmış bölge” ya da “dar bölge” tercihleri tuzağına düşmemektir.


Türkiye