Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


31 Mart Bir Kavşak Noktasıdır

  • 29 Ocak 2019 Salı


31 Mart’ta yapılacak seçim birden çok nedenle olağan bir yerel seçim niteliğini geride bıraktı.
İktidar partisi ve ortağı açıkça ilan ediyorlar: Bu seçimin sonuçları bir “Beka” meselesidir.
İfade edilen şeyin özü, varlık-yokluk dönemecinin içinde olduğumuzdur.
Yani diyorlar ki, bir yol ayrımındayız…
İşte kavranması gereken budur.
Önümüzdeki kavşakta iki yön vardır.
Evet, maalesef böyledir…

Gelelim Didim’in yerel gerçeğine…
Hazır gelmişken, 20 kilometre daha gidelim ve kısa yoldan şöyle bir Akbük’e uğrayalım.
Akbük bütün bu somut gerçeklerin dışına çıkmaya çalışan ve neredeyse özerkliğini ilan etmesine çeyrek kaldığı sanılan garip bir hülya içindedir…
İdari yapılanma olarak belde’den mahalle’ye dönüşülmesini kabullenemeyen bir kısım ahaliye sahiptir.
Kabullenememe psikolojisi üzerinden siyaset yapmaya çalışan “akiller”in denetimine girmiştir.
Mahalle halkı işte bu denetim işlevinden üretilen [sanki] özerk bir yönetim hayali içindedir.
Denetim-yönetim-işletim sisteminin temelinde feodal kültürün kalıntıları vardır.

Ama sorunun en can alıcı noktası; bütün bu olan/bitenin, ülkenin bekası ile ilgili tartışmaların yapıldığı bir siyasi ortamda sahneleniyor olmasıdır.
Oysa içinde devinilen bu siyasi ortamda 31 Mart kavşağının önemini ve ciddiyetini kavramamak olası değildir.
Önümüze yığınak yapılan hendeklerin içerdiği anlamı ve taşıdığı riskleri görmemek mümkün değildir.
Ve işte temel sorun, bütün bunlar biliniyorken…
Önümüze çıkan kavşakta içine sürüklenecek olan yolun geri vitesi asla yokken…
Evet… Bu iki yıkıcı unsur tam da bizleri açıkça tehdit ederken… Hala iç cepheyi [kişisel saik ve beklentilerle] kemirmeye çalışmak, orasından burasından çekiştirerek yıpratmaya kalkışmak…
Nereye sığar?
Hangi gerekçeyle mazur gösterilebilir.
Nasıl görmezden gelinebilir?
Ve nasıl bu cephenin içinde gözleri ve kulakları yumup, oturulabilir?..

Yapılacak şey, bütün bu olumsuz çabaların etkisinden bir an önce sıyrılıp, iç cephenin yıpranmasına meydan vermeden çalışmak, birleşmek, safları sıklaştırmak, yine çalışmak, çok çalışmaktır.
Çünkü lafla peynir gemisi yürümez.
Ve hiçbir zafer, oturarak kazanılmaz.

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr