Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


26 ağustos mu daha önemli?.. 30 ağustos mu?

  • 25 Ağustos 2018 Cumartesi


26 Ağustos Büyük Taarruz’un başladığı gün…
30 Ağustos ise, o büyük şahlanışın zaferle sonuçlandığı gün.
Hangisi daha önemli?
Soruyu bir de şöyle soralım:
- Yumurta mı tavuktan çıkar?. Yoksa tavuk mu yumurtadan?
Ama bu noktada altını çizmek istediğimiz sözü küçük anlamı büyük bir nokta var.
Bizce, 26 Ağustos, en az 30 Ağustos kadar anlamlı bir gündür…
Çünkü esas olan, uluslararası emperyalizmin işgalci güçlerini önüne katıp denize dökebilecek bir güce ve birliğe ulaşmak ve sahip olmaktır.
Önemli olan, omuz omuza, tek bir hedefe doğru ulusun bütün gücünü seferber edebilecek bir bütünlüğe ulaşmaktır.
Böyle bir bütünlüğü sağlayabilmek için –öncelikle- siyasal hırsların, gelecek düşüncelerinin, hizip-grup-kayırmacılık gibi hastalıkların güdümünden sıyrılmak gerekir.
Kim ki siyaseti kendi geleceğini yapılandıracak bir meslek olarak benimser, o insandan ülke için, demokrasi-hukuk devleti-ve aydınlanma idealleri yönünde bir yarar umulması ham bir hayaldir.
Siyaset bir koltuk, rozet ya da ikbal beklentisi ile yapılamaz.
Siyasi mücadeleye omuz vermek bir sorumluluk işidir. Nitelikli bir özverinin sahibi olmayı gerektirir.
Ahlaki değerlerin vitrinleri süslenen bir reklam metaı olarak kullanılamadığı bir yükseklik gerektirir.
Eğer bu birliği, beraberliği ve niteliği sağlayabiliyorsanız, zafer zaten kaçınılmazdır.
Zafer, birliğin, beraberliğin, milli bütünlüğün, kurmay zekâ ve tecrübesine sahip bir kadro hareketinin zorunlu bir sonucu ve bereketidir.
2018 yılının Türkiye’sinde 26 Ağustos’u anmak ve kutlamak işte bu değer, ilke ve erdemlerinin hatırlanmasına vesile olduğu için bir kez daha önemlidir.
Çünkü ülkemizin içinden geçmekte olduğu iğneli fıçıda ihtiyacımız olan şey, bu birlik, beraberlik, dayanışma ve karşılıksız özveri ruhudur.
Bölünmeye, milli devleti yıkmaya, ülkeyi ortaçağ karanlığına geri döndürme çabalarına karşı direnç oluşturan, örgütlü birliktelik tek çıkış yolumuzdur.
Tam bağımsızlık, aydınlanma düşüncesi, demokratik hukuk devleti ve Cumhuriyetimizin temel değerleri bu birlikteliğin yapı taşlarıdır.
26 Ağustos’u bu bilinç ve kararlılıkla anarak kutlamamız, içinde yaşamakta olduğumuz süreçte çok çok önemlidir.
Mustafa Kemal’in askerleri 26 ağustos günü emperyalizme karşı son darbeyi indirmek için Kocatepe’den koşar adım yola çıkmışlardı.
Kurtuluş reçetesi, omuz omuza olmaktır.
Hareket noktası: Kurtuluş azmi ve milli bütünlüktür.
İşte 26 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk öncü güçleri bunu sağlamıştır.
Bundan sonraki adımın 30 Ağustos zaferi olması doğal bir sonuç ve zorunluluktur.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com