Konuk Yazar

Tüm Yazıları


2017 YILI MESKEN KİRA GELİRLERİNDE VERGİLEMEDE DEGİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • 08 Mart 2018 Perşembe


SEDAT ÖZKAN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Ülkemizde yapılan tesbitlere göra 24 milyon konut bulunmaktadır bu duruma göre ya kiracıyız yada mülk sahibiyiz evlerine kiraya verenler bir yıl içinde elde ettikleri kira miktarlarını mart ayı içinde vergi dairesine bir beyannameyle beyan etmek durumundadırlar

2017 yılı içinde tahsil ettiginiz toplam mesken kira geliri 3.9000.00 tl üzerinde ise beyanname vermek zorundasınız.bir yıl içindeki kira bedeli 3.900.00 altında olanlar kira beyannamesi vermeyeceklerdir
2017 için istisna tutarı 3.900.00 tl dir bu istisna sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir mesken kirası elde edip beyan vermeyen ve eksik beyan edenler bu istisnadan faydalanamaz
Bir konutu birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.miras yoluyla bir meskeni 3 kişi sahip olmuş ise her hissedar 3.900.00 tl olan istinadan ayrı faydalanacaklardır.
Söz konusu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira geliri toplamına bir defa uygulanacaktır
Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari zirai veya mesleki kazançından dolayı mükellefiyeti bulunanlar bu istisnadan fayalanamazlar
Meskenini kiraya verenler elde ettikleri kira gelirleri için götürü veya gerçek gider yönteminden birisini seçebilirler götürü gider yöntemini şeçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemini
Geçemezler
7061 sayılı yasa ile götürü gider oranı 2017 yılı için yüzde 25 den yüzde 15 e indirilmiş olup 2017 yılın hem mesken kirası elde edenler ile iş yeri kirası elde edenlerin bu uygulama ile vergi yükü artmıştır.
Kendiniz ait meskeni 2017 yılında kirayı verip 2017 2018- 2019 yıllarına ait kiralarıda peşin tahsil etmiş olsanız bile bu tahsil edilen kiralar 2017 yılında kira geliri olarak beyan edilmeyecek 2018 yılı kira bedeli 2018 yılında 2019 yılı kira bedeli 2019 yılında beyan edilecektir.
Gayrimenkül sermaya iradında tahsil esası caridir tahsil ettigimiz tutar kadar beyan etmemiz gerekmektedir örnegin 2017 yılında aylık1000.00 tl kiraya verdigimiz bir mesken den sadece 5 ay kira tahsil etmiş isek 2018 yılında mart ayında verecegimiz beyannamede tahsil edilen 5000.00 tl beyan etmemiz gerekir
Gerçek gider esası na seçen mükelefler kirada durdukları daire için ödenen kira bedelini gider olarak yazabileceklerdir gerçek gider esası yöntemini şeçen mükelefler yaptıkları giderle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak mecburiyetindedirler istenildiginde ibraz etmek mecburiyetindirler...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLER 25 MART AKŞAMINA KADAR BEYANNAMELERİNİ VERGİ DAİRESİNE
VERMELERİ AKSİ HALDE CEZAİ İŞLEME TABİ OLURLAR